Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

152. Anlægsregnskab vedr. Aulum Byskole, sløjdlokale

Sagsnr.: 82.20.00-P19-7-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Aulum Byskole, sløjdlokale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. renovering af sløjdlokale på Aulum Byskole.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 25. januar 2011 vedr. anlægssag Renovering af sløjdlokale på Aulum Byskole , sted nr. 301066, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af skolens sløjdlokale.

Der foretaget nedrivning af vægge og samling af rum. Rummet er istandsat med ny gulvbelægning, nyt akustikloft og nødvendig malerbehandling af væggene. El og vvs installationer er renoveret og der er monteret sløjd inventar.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.