Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

156. Orientering: Kapacitetsstyring i dagplejen

Sagsnr.: 00.00.00-P19-368-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Kapacitetsstyring i dagplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

I forhold til kapacitetsstyring i dagplejen er det undersøgt nærmere, hvorvidt Dagplejen kan anvende data fra Sundhedsplejens IT-system Novax. Konklusionen er, at Novax ikke kan levere de efterspurgte data, hvorfor Dagplejen ikke kan anvende systemet. Der vil fortsat ske en manuel styring af kapaciteten via Excel regneark.  

Sagsfremstilling

På mødet den 8. august drøftede Børne- og Familieudvalget de strukturelle forhold i Dagplejen.

 

Under punkt 3 og 4 omtaltes optimering af samarbejdet bla. med Sundhedsplejen, ligesom det skulle afdækkes nærmere, hvorvidt Dagplejen kunne drage nytte af anvendelse af Sundhedsplejens IT-system Novax.

 

Dagplejen bruger i øjeblikket et Excel regneark til at skabe overblik over kapaciteten i dagplejen. Som forsøg er det i første omgang pasningsdistrikt 5 Sunds/Ilskov/Simmelkjær og pasningsdistrikt 10 Lind, der bliver brugt som skabelon. Regnearket ajourføres manuelt.

 

På sigt er det planen, at antal børn på venteliste og antal fødte børn skal registreres i regnearket.

 

Dagplejen har samarbejdet med Sundhedsplejen for at finde ud af, om de evt. på en smidig måde kunne bruge antal fødte børn fra deres IT-system Novax. Der var en forventning om, at dette system også indeholder antallet af kommende fødte børn, men det gør det desværre ikke.

 

Konklusionen er derfor, at Dagplejen ikke kan bruge tal fra Novax.

 

Antal fødte børn findes i Pladsanvisningens fagsystem ligesom antallet af børn på venteliste. Disse tal bliver registreret i regnearket fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.