Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

141. Ansøgning fra Barnets Hus, Hammerum om skolebuskørsel til afd. Fritidsgården

Sagsnr.: 17.21.01-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning fra Barnets Hus, Hammerum om skolebuskørsel til afd. Fritidsgården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Bestyrelsen for Barnets Hus søger om udvidelse af skolebuskørsel til også at omfatte skolebørn fra henholdsvis Gjellerup og Hammerum Skoler til afd. Fritidsgården, Hammerum.

Idag er der allerede skolebuskørsel fra Gjellerup skole til Tangsøgård, Hammerum.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Barnets Hus ansøger om etablering af skolebuskørsel fra Hammerum og Gjellerup skoler til afd. Fritidsgården, Frølundvej, Hammerum.

 

Afd. Fritidsgården modtager i dag 89 skolebørn, hvoraf 12 børn er fra Gjellerup skolen, hvor der i dag er mulighed for at køre med skolebus. 77 børn kommer fra Hammerum Skole, hvor der ikke er skolebus.

 

Institutionen forventer, at antallet af skolebørn udvides til 125 børn pr. 1. august 2013.

 

Institutionen har kalkuleret en årlig pris på udvidelse af skolebuskørslen på ca. 40.000 kr. ved to daglige afgange.

 

Vej oplyser, at udgiften til en udvidelse af skolebuskørslen vil andrage 40.000 kr. årligt som oplyst i ansøgningen, men hvis der bliver tale om buskørsel af 100 børn, skal der sættes en ekstra bus ind, og så er udgifterne væsentligt højere.

 

Hertil kommer indtægten fra busbilletter, som forældrene skal afholde, der vil kunne reducere udgiften til busdrift i et eller andet omfang afhængigt af, hvor mange der vil gøre brug af en busordning.

 

Ansøgningen om udvidelse af skolebuskørslen begrundes med, at der i dag er skolebuskørsel fra Gjellerupskolen til Tangsøgård, Hammerum, og at man har et ønske om at give skolebørn i området ens vilkår samt at trafiksikkerheden prioriteres på vegne af børnene.

 

Center for Børn og Læring kan oplyse, at en cykelsti mellem Afd. Fritidsgården og Hammerum Skole netop er blevet renoveret med ny grusbelægning og bredden på stien er øget til ca. 3 meter. Pt. vurderer forvaltningen i samarbejde med Vej på, hvad asfaltering af stien vil koste, og det forventes at dette arbejde vil blive iværksat senere.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen om etablering af skolebus kørsel mellem Barnets Hus, afd. Fritidsgården og Hammerum Skole.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilling godkendt.