Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

149. Anlægsregnskab vedr. Qualsholm

Sagsnr.: 82.07.00-P19-5-08 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Qualsholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Skytte Hansen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Udvidelse på Qualsholm, Sunds.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af 25. august 2009 vedr. Udvidelse af klubpladser på Qualsholm, sted nr. 514081, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet en tilbygning af en garderobe i forbindelse med udvidelse af klubpladserne på Qualsholm i Sunds.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Merforbruget skyldes, at anlægsarbejdet er blevet dyrere end beregnet.

Det skyldes blandt andet, at anlægsarbejdet blev fremskyndet og der derved var behov for arkitektbistand samt at der ikke var budgetteret med inventar. 

Merforbruget fordeler sig med ca. 35.000 kr. vedr. arkitektbistand, ca. 30.000 kr. vedr. inventar samt ca. 70.000 kr. grundet generel fremskyndelse af projektet.

Merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

 

Hovedreglen er at anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. Dog skal anlægsregnskaber med væsentlige afvigelser forelægges Økonomi - og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.