Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

20. Orientering: Vuggestuepladser i Herning Kommune

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Vuggestuepladser i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Center for Børn og Læring har lavet den årlige omfordeling af vuggestuepladser i Herning Kommune. Der er i omfordelingen blandt andet taget højde for den enkelte vuggestues belægning og venteliste.

Sagsfremstilling

Ca. en gang om året bliver der i Center for Børn og Læring lavet en vurdering af udnyttelsen af vuggestuepladser i Herning Kommune. Denne omfordeling laves for at udnytte vuggestuepladsene bedst muligt, alt efter hvor der er eftersprøgsel efter dem.

 

Center for Børn og Læring tager i deres vurdering blandt andet højde for følgende faktorer: Belægningen i den enkelte vuggestue, venteliste til vuggestuen, pladskapaciteten i vuggestuen samt ansøgninger fra institutioner om udvidelse eller oprettelse af vuggestuepladser.

 

Fordelingen af vuggestuepladser ser pr. 1. januar 2015 således ud.

 

 

Der har i 2014 været følgende ansøgninger om udvidelse af vuggestuepladser:

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.