Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

22. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer, åbne

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer, åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

  • I forbindelse med implementering af ny daginstitutionsstruktur vil den kommunale institution Eventyrhaven pr. 01.08.2015 hedde: Eventyrhaven med afdeling Regnbuen, afdeling Puff og afdeling Hobbitten
  • De 4 fusionerede institutioner i Østbyen vil fortsat være selvejende pr. 01.08.2015, og får navnet Østbyens Børnehuse

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.