Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

19. Operaen i Midten ansøger om økonomisk støtte til fire pilotprojekter

Sagsnr.: 20.03.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Anne Helen Hvelplund  

Operaen i Midten ansøger om økonomisk støtte til fire pilotprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Operaen i midten ansøger om økonomisk tilskud til aktiviteter i forbindelse med opera for, med og af børn

Sagsfremstilling

Operaen i midten ansøger om økonomisk tilskud til aktiviteter i forbindelse med opera for, med og af børn.

 

En af Opereans primære forpligtelser er at producere to professionelle operaforestillinger om året.

Derud over tilbydes workshops for børn/elever og pædagoger gennem fem forskellige slags workshops:

 

Økonomi

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen afvises, idet der på skoleområdet er ansøgt A.P. Møller om et samarbjede med Sangens Hus inden for et lignende felt og ansøgningen på dagtilbudsområdet falder uden for de pædagogiske lærerplantemaer.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilling godkendt.