Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Strukturanalyse på det specialiserede socialområde

54. Regnskab og overførsler 2012, Børn og Unge

55. Opfølgning mål 2012 og udkast til mål 2014

56. Perspektiver budget 2014 - Børn og Unge

57. Samarbejdsaftale med private daginstitutioner i Herning Kommune.

58. Evaluering af normering af dagplejepædagogerne - Den Kommunale Dagpleje

59. Ansøgning til projekt Bogkuffert til toårige i Herning Kommune

60. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Børn og Unge

61. Udvidelse af intern skole hos Fonden Sparta indtil 25 elever

62. Udviklingsplaner 2013-2014

63. Indsats mod dropout

64. Evaluering af projekt 24/7

65. Orientering: Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2012

66. Orientering: Status for puljen

67. Orientering: Evaluering af Lilleå - undervisningstilbud, forlagt til Tjørringhus

68. Orientering: Tandsundhedstal 2012

71. Udviklingsstrategi 2014

69. Snejbjerg Skole - status

70. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer