Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

68. Orientering: Tandsundhedstal 2012

Sagsnr.: 29.15.04-P05-1-13 Sagsbehandler: Shahram Khorami  

Orientering: Tandsundhedstal 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes såkaldte SCOR-tal for 2012 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er helt i top.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau.
 
Der indgår 19.955 børn i rapporten. Indberetningsprocenten har været på 91,83 %. Rapporten viser tabeller og kurver over Herning Kommune, sammenligning i SCOR-tal Herning, Landet og Region Midt, og mål for tandsundhed i 2012 er indsat
 
For de 0 til 10-årige (mælketænder) er tandsundheden i Herning Kommune igen i 2012 bedre end på landsplan og Region Midt.
 
For de 6 til 18-årige (blivende tænder) er der en fin tandsundhedsfremgang, og Herning Kommunes tal er igen i 2012 pænere end landsgennemsnittet og Region Midt.  
I 2012 forlod 37 % af de 18-årige tandplejen uden huller, hvilket er en tandsundhedsfremgang på 3 % set i forhold til 2011 og på 10% i forhold til 2007.
 
Gennemsnits cariestilvækst for aldersgruppen 6-18 år er den laveste nogensinde, helt nede på 0,17.


Gruppen af risikobørn i alderen 10 til 17 år er næsten halveret i løbet af 5 år. Fra 520 i 2007 til 276 i 2012. Der er fortsat fokus på, at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

  • Sundhedstal 2012