Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

63. Indsats mod dropout

Sagsnr.: 17.01.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Indsats mod dropout

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er en fortsættelse af tidligere drøftelser af mulighed for at etablere skoletilbud for unge, der er uafklarede i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter folkeskolen.
Sagen har været drøftet på Børne- og Familieudvalgets møder i juni og august 2011. Hvor det blev besluttet, at afsætte midler til udvidet kontaktlærerordning på Skolen på Bjergvej.

 

I december 2012 besluttede Børne- og Familieudvalget at afsætte midler til at etablere forsøg med ordninger, der understøtter elever, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet. Kontaktlærerordning på Skolen på Bjergvej blev evalueret i marts 2013, og det blev besluttet, at en fortsættelse af ordningen skal indgå i de forsøg, der igangsættes i skoleåret 2013-2014.

Sagsfremstilling

På skoleledermøde den 7. marts 2013 for skoler med overbygning diskuteredes, hvordan midler bedst muligt kan anvendes i forhold til at skabe bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, for ovennævnte elvgruppe.
Det foreslås at der udbydes midler til 4 projekter, som skolerne kan byde ind på. Midler deles i 4 puljer a 50.000 kroner hver, således der kan laves 4 forskellige projekter.
 
Projekterne skal henvende sig mod de elever, der er uafklarede eller har urealistiske ønsker. Skolerne byder ind med deres projekter, og udvælges efter følgende kriterier:

  1. Projektet henvender sig til enten:
    7. – 10. klasse
    Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse

  2. Projektet er rettet mod elever der er uafklarede eller har urealistiske ønsker til ungdomsuddannelse.

Ansøgningen for deltagelse skal fremsendes senest 15. maj 2013 til Center for Børn og læring, der udvælger 4 projekter blandt de indkomne forslag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der i skoleåret 13-14 udbydes midler til 4 projekter med mulighed for at samarbejde på tværs, der har til formål at styrke overgangen til ungdomsuddannelser.
at indsatsen evalueres om et år.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.