Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

62. Udviklingsplaner 2013-2014

Sagsnr.: 17.01.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Udviklingsplaner 2013-2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skolerne har udarbejdet Udviklingsplaner for det kommende skoleår 2013-2014. Planerne beskriver, hvordan de enkelte skoler vil arbejde med de kommunale målsætninger for 2010-2013 samt følge op på Kvalitetsrapporten 2010-2011.

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske årsmål, har skolerne udarbejdet udviklingsplan for indsatsområder i skoleåret 2013-2014.
Disse udviklingsplaner er efterfølgende sammenskrevet til en samlet udviklingsplan for Herning Kommunes folkeskoler 2013-2014.
 
Oversigt skolernes målsætninger:
24 skoler arbejder med Entrerprenørskab
16 skoler arbejder med LP
7 skoler arbejder med PALS
29 skoler arbejder med Læsning i alle fag
25 skoler arbejder med Strategi og handleplan for sprog og læsning
23 skoler arbejder med Teamsamarbejde
20 skoler arbejder med Undervisningsdifferentiering
10 skoler arbejder med Internationalisering
5 skoler arbejder med Linjer i udskoling
9 skoler arbejder med Motivation af drenge
28 skoler arbejder med Holddannelse
5 skoler arbejder med Test af Cloud-løsninger
12 skoler arbejder med Undervisningsassistenter
12 skoler arbejder med First Lego League
12 skoler deltager i Tilbud til elever med særlige forudsætninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Udviklingsplanen og opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2010-2011 for Herning Kommunes folkeskoler 2013-2014 godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Oversigt over målsætninger 2013