Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

59. Ansøgning til projekt Bogkuffert til toårige i Herning Kommune

Sagsnr.: 28.09.28-P20-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning til projekt Bogkuffert til toårige i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Nyland

Sagsresume

Center for Børn og Læring ansøger om mulighed for udlevering af en Bogkuffert til alle toårige. Udleveringen af Bogkufferten finder sted i samarbejde med Sundhedsplejen og Herning Bibliotek, hvor kufferten pakkes og udleveres.

Sagsfremstilling

Formålet med tiltaget er at øge ordforråd og ordkendskab gennem tidlig indsats hos alle børn i Herning Kommune. Ordforråd og ordkendskab er vigtige parametre for læseudviklingen.

Tiltaget går ud på, at alle toårige i Herning Kommune foræres en lille kuffert med tre velvalgte bøger.

Børnene inviteres ved deres to års fødselsdag til et besøg på Herning Bibliotek. Sundhedsplejerskerne informerer forældrene om, at denne invitation vil komme, og de opfordrer forældrene til at møde op på biblioteket. Ved besøget vil en bibliotekar udlevere kufferten, og anvende tid på samtale med barn og forældre om bibliotekets tilbud til børn. Ligeledes opfordres til nye besøg på biblioteket.

Bøgerne i kufferten skal anvendes til forældrenes oplæsning med børnene og som udgangspunkt for samtale. Der sættes bevidst fokus på udvikling af barnets ordkendskab. Det gøres ved, at barnet er aktivt, for eksempel gætter på den videre handling, formulerer sig om indholdet og snakker med den voksne om ord, det ikke forstår betydningen af.


I kufferten ligger også en lille folder til forældrene med anvisninger til, hvorledes bogen skal læses med barnet, og hvorledes man kan arbejde med ordforrådet i den enkelte bog. Der ligger ligeledes en huskeseddel som bogmærke med gode råd til læsningen generelt udarbejdet af medarbejdere i Center for Børn og Læring og Center for Børn og Forebyggelse.

Økonomi

Kufferterne pakkes på Herning Bibliotek inden for deres opgaveportefølje.
Center for Børn og Læring financierer 300.000 kr. indenfor tidlig indsats på serviceområde 10, dagtilbud til indkøb af bøger og kufferter til ca. 1000 børn pr. år.
Der søges finansiering via Herning Kommunes Innovationspris 2013. Hvis ansøgningen imødekommes fratrækkes beløbet med 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at projektet iværksættes for de børn, der fylder to år i 2014
at projektet fortsætter i årene fremover
at projektet evalueres efter et år.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

 

Børne- og Familieudvalget anbefaler desuden projektet til Herning Kommunes innovationspris.

Bilag

  • Ansøgning til Herning Kommunes innovationspris 2013