Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

55. Opfølgning mål 2012 og udkast til mål 2014

Sagsnr.: 00.32.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Opfølgning mål 2012 og udkast til mål 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne R. Rahbek

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal inden den 31. maj fremsende forslag til budget 2014-2017. Som del af budgetmaterialet for 2014 skal indgå forslag til mål og indsatsområder for budget 2014 - 2017. Børne- og Familieudvalget skal i den forbindelse have en orientering omkring målopfølgningen for 2012 samt tage stilling til målformulering for budget 2014.

Sagsfremstilling

Jf. Regnskabsvejledningen for 2011 samt budgetvejledningen for 2014-2017 skal målopfølgningen for 2012 behandles i de enkelte udvalg og sagen indgå i forårsbudgetkonferencen. Børne- og Familieudvalget skal endvidere indlede drøftelser omkring mål og indsatsområder for kommende budgetår.  
Opfølgning på årsmål fra 2012 er vedlagt i bilag.
 
De foregående år har Kvalitetskontrakterne ligeledes skullet behandles. Dette er ikke længere lovpligtigt, hvorfor kvalitetsmålene ikke inkluderes i år.
 
Som afsæt for målene fra 2014, vedlægges her et oplæg til de to målspor som hele Børn og Unge foreslås at understøtte fra 2014 og frem. Der ligges op til en proces, hvor Børne- og Familieudvalget samt administration fremadrettet sammen arbejder indgående med de to spor.
 
Der vil blive orienteret nærmere om de enkelte budgetmål på mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at målopfølgningen for 2012 tages til efterretning
at de to målspor for 2014 godkendes, og at der igangsættes en arbejdsproces omkring de to spor.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Samlet opfølgning 2012, BFU
  • Mål for 2014 samt 2014-2017