Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

57. Samarbejdsaftale med private daginstitutioner i Herning Kommune.

Sagsnr.: 09.00.00-P19-5-05 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Samarbejdsaftale med private daginstitutioner i Herning Kommune.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Center for Børn og Læring ønsker at indgå samarbejdsaftale med de private daginstitutioner i Herning Kommune. I den forbindelse er en tidligere godkendt samarbejdsaftale blevet revideret og fremsendes til godkendelse i Børne- og Famieudvalget.  

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på møde 9. september 2009 godkendt en samarbejdsaftale mellem en privat daginstitution og Herning Kommune. Denne samarbejdsaftale er blevet revideret, og i Center for Børn og Læring ønsker man at indgå samarbejdsaftalen med alle private daginstitutioner i Herning Kommune efter Børne- og Familieudvalgets godkendelse heraf.

 

Der er ikke et lovgivningsmæssigt krav om udarbejdelse af en samarbejdsaftale, men fordelen ved at indgå en sådan aftale er, at konditioner i forbindelse med samarbejdet synliggøres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den reviderede samarbejdsaftale.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Revideret samarbejdsaftale