Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

66. Orientering: Status for puljen

Sagsnr.: 28.06.12-P21-5-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Status for puljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har anmodet om et status for rummelighedspuljen i 2012.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har efter primo janar fordelt 90% puljen jfr. bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efteretning.

Bilag

  • Samlet oversigt over tildelte midler 2012
  • Ansøgninger 90% puljen.pdf