Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: Løvbakke Naturskole, Løvbakkevej 32, 7400 Herning - Fællesmøde med TMU

Dagsordenpunkter

117. Fremlæggelse af udviklingsplan for Løvbakke Natur- og Læringscenter