Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 14. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Regnskab 2017 - overførsler og mål

25. Budget 2019 - 2021 Perspektiver

26. Valg af repræsentanter til Herning Ungdomsskoles bestyrelse

27. Proces for ny børne- og ungepolitik

28. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

29. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer