Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 14. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

29. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer