Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 14. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

25. Budget 2019 - 2021 Perspektiver

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budget 2019 - 2021 Perspektiver

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2019-2022, skal der for hvert seviceområde udarbejdes perspektivnotat. Notatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2019-2022 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod den første budgetkonference indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2019.

 

En del af dette arbejde er at få afdækket og udnyttet de potentialer, der måtte være i effektiviseringer, samt at få håndteret væsentlige budgetproblemstillinger.

 

Arbejdet er opsamlet i perspektivnotatet, som har til formål at uddrage de centrale budskaber og at underbygge disse budskaber med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

 

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2019 og indgår i materialet til første budgetkonference.

Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at perspektivnotatet for serviceområde 10,12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder som budgetmateriale til budgetkonferencen.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt med tilføjelse vedrørende overgange fra hjem til dagtilbud og senere i livet fra barn til voksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

  • Perspektivnotat 2019 BFU godkendt