Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

76. Budgetrammer 2013 - 2016

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetrammer 2013 - 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 30. april budgetrammerne for 2013 - 2016. Det blev blandt andet besluttet, at børne- og Familieudvalgets rammer skal reduceres svarende til besparelsen på takstreduktioner jvf. aftale i KKR regi med 2 % i 2013 og yderligere 2,5 % i 2014.

 

Det blev endvidere besluttet, at fagudvalgene skal udarbejde reduktionsforslag på 1% af servicedriftsudgifterne

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget havde på mødet d. 23. maj de første indledende drøftelser af budgetrammerne for 2013 - 2016. Det blev besluttet at drøftelserne skulle genoptages på nærværende møde, herunder mulighederne for at realisere 1% af servicedriftsudgifterne.

 

1. udkast til budgetbemærkninger er vedlagt sagen til videre behandling i ØKE og BYR.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Budgetrammer og udfordringer drøftes
at 1. udkast til Budgetbemærkninger i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetsag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Budgetrammer blev drøftet

Budgetbemærkninger taget til efterretning

Bilag

  • Driftsbemærkninger samlet BU budget 2013-2016