Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Anvendelse af Stakroge Børneinstitutions formue i forbindelse med lukning af institutionen 1.8.2012

Sagsnr.: 00.03.04-P19-648-10 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anvendelse af Stakroge Børneinstitutions formue i forbindelse med lukning af institutionen 1.8.2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Den selvejende daginstitution Stakroge Børneinstitution lukker 1.8.2012.

Civilstyrelsen har godkendt, at den selvejende daginstitution opløses pr. denne dato.

Anvendelse af institutionens formue skal godkendes af Herning Kommune.Herning Koimmune forventes at føre tilsyn med, at institutionens kapital uddeles i overensstemmelse med formålet.

Sagsfremstilling

Det er i forbindelse med strukturanalysen på daginstitutionsområdet politisk besluttet, at den selvejende daginstitution Stakroge Børneinstitution lukker 1. august 2012.

 

I henhold til den selvejende daginstitutions vedtægter §14 skal en evt. formue ved institutionens ophør anvendes til et tilsvarende socialt formål og anvendelse skal godkendes af Herning Kommune.

 

Opløsning af den selvejende daginstitution er godkendt af Civilstyrelsen, som ligeledes har været forelagt plan for anvendelse af formuen, hvilket styrelsen har taget til efterretning.

 

Bestyrelsen for Stakroge Børneinstitution ønsker formuen anvendt som følger:

  • 25% af formuen tilfalder vugestuegruppen i Børnehaven Solsikken, Sdr. Felding

  • 25% af formuen tilfalder børnehavegruppen i Børnehaven Solsikken, Sdr. Felding

  • 25% af formuen tilfalder SFO børnene i Fristedet (SFO) i Sdr. Felding

  • 25% af formuen tilfalder Stakroge skole til fortsat vedligeholdelse af legepladsen ved Stakroge Gl. Skole, Engebækvej 30, 7270 Stakroge.  

De skitserede principper opfylder kriteriet i vedtægten om " anvendelse af formuen til andet socialt formål".

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de skitserede principper for anvendelse af Stakroge Børneinstitutions formue i forbindelse med lukningen 1.8.2012.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt