Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

55. Studietur til Schweiz

56. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Galaxen/Brændgaardskolen

57. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Klatretræet/Kibæk Skole

58. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Himmelblå/Vildbjerg Skole

59. Regnskab 2015 og Overførsler

60. Budget 2017 - 2020, Perspektivnotater

61. Indtægtsbevilling til Projekt Mærsk - Vi lærer

62. Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Skibbild-Nøvling

63. Sdr. Felding Skole - til- og ombygning samt indretning af faglokaler

64. Kommissorium ”Flersprogede børn og unge – fælles ansvar”

65. Idræts- og bevægelsesprofiler på tre skoler

66. Ansøgning om tilbygning til Gullestrup skole

67. Fornyet ansøgning fra Aulum-Hodsager Skole om kortere skoledag

68. Ansøgning fra Gullestrup Skole om kortere skoledag for specialklasseelever 2016-17

69. Ansøgning fra Tjørring Skole om klassestørrelse

70. Kvalitetsrapport for Center for Børn og Forebyggelse 2016

71. Godkendelse af reviderede vedtægter for Herning Krisecenter

72. Orientering vedr. ansøgning om flytning af 6. klasse på Aulum-Hodsager Skole

73. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

74. Balanceplan for SO 16

75. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer