Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

65. Idræts- og bevægelsesprofiler på tre skoler

Sagsnr.: 17.00.00-G01-8-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Idræts- og bevægelsesprofiler på tre skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Tre skoler ønsker at få en idrætsprofil. Det drejer sig om: Vildbjerg Skole, Brændgårdskolen og Snejbjerg Skole.

 

Idrætsprofilerne er blandt andet inspireret af Svendborg Kommunes skoler, som alle har en idrætsprofil.

Sagsfremstilling

Ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de tre skoler har sammen med repræsentanter fra forvaltningen været på studietur til Svendborg Kommune for at høre nærmere om kommunens arbejde med idræt- og bevægelse - det såkaldte ”Svendborg-projekt”.

 

Siden har været skolen udarbejdet sin egen lokale idræts- og bevægelsesprofil. Vildbjerg Skole, Snejbjerg Skole og Brændgårdskolen har fremsendt beskrivelser af deres nye idrætsprofiler.

 

Vildbjerg Skole ønsker, at børnene gennem en øget bevægelseskultur udvikler deres faglige, sociale og fysiske kompetencer i fællesskab med andre. Skolen er inspireret af Svendborg Kommune, hvor alle skoler kaldes idrætsskoler. Forskningsprojektet i Svendborg er ikke et eliteprojekt, men et projekt målrettet alle børn.

 

Et af de bærende elementer i idræts- og bevægelsesprofilskole er ATK (aldersrelateret træningskoncept) sideløbende med idrætsundervisningen, hvor der bygges på progressionen for den enkelte elev. ATK er idræt og bevægelse tilpasset børnenes alder og udviklingstrin. Undervisningen skal være sjov og udfordrende, og der skal være sved på panden og smil på læben. For at kunne læse skal børn kunne deres ABC. På samme måde skal børnene kunne kroppens ABC: rulle, krybe, kravle, klatre, kaste, gribe, hænge, hive, løbe, spurte, bukke, balance, springe, afsæt, fange og slå (kilde: ATK Team Danmark). Forskningsresultaterne fra Svendborg projektet viser, at undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne får pulsen op i minimum 20 minutter ad gangen.

 

Snejbjerg Skole vil lave sundhedsfremme og forebyggende tiltag for alle børn og vise, hvordan idræt i skolen kan være et fundament for øget folkesundhed. Vores motivation for mere bevægelse i skolen er for at forebygge livsstilssygdomme og overvægt blandt børn.

Ved at blive en idrætsskole vil Snejbjerg Skole sætte mange kompetencer i spil hos eleverne. Lige fra sociale og følelsesmæssige kompetencer til kognitive kompetencer. Ved at udbygge idrætsundervisningen i 0.-6. klasse vil skolen udfordre eleverne i deres motoriske guldalder (8-12 år)..

 

Brændgårdskolen brænder igennem med sin nye strategiplan og har intentionen om at blive en attraktiv idræts-og bevægelsesskole, og der arbejdes målrettet på at få flere elever på skolen fra eget skoledistrikt. Brændgårdskolen har en høj andel af tosprogede elever og er beliggende i et socioøkonomisk udfordret område. Brændgårdskolens filosofi bag idræt- og bevægelsesprofilen, er at motion, leg, bevægelse og socialt samvær skal gennemsyre elevernes skoleliv. Brændgårdskolen skal udvikler nye viden- læringsformer og udfordrer eleverne til at blive så dygtige de kan og indgå i fremtidens sammenhænge.

Dette gøres blandt andet ved at samarbejde med lokale foreninger og Elite Herning, indtænke dannelsesaspektet ved idrætsundervisningen og give eleverne i udskolingen mulighed for at vælge valgfag i udvalgte idrætsgrene.

Økonomi

Projektets økonomi:

 

Finansiering - 3 skoler - kr.

2016

2017

2018

Decentralt

60.000

120.000

60.000

Centralt

90.000

180.000

90.000

I alt

150.000

300.000

150.000

 

Den centrale finansiering består hovedsageligt i afholdelse af kursusudgifterne til kompetenceudviklingen skolernes lærere og pædagoger - herunder medfinansiering af vikarudgifterne, når skolernes personale er på uddannelse.

Den decentrale medfinansiering vedrører bl.a. indkøb at materialer, redskaber, indretning af skolerne, så bevægelse fremmes m.m. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender projektbeskrivelserne
at Center for Børn og Læring bemyndiges i samarbejde med Vildbjerg Skole, Snejbjerg Skole og Brændgårdskolen at arbejde videre med projektet samt finansieringen.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Idrætsskole - projektbeskrivelse Vildbjerg Skole
  • Idrætsskole - projektbeskrivelse Snejbjerg Skole
  • Idrætsskole - projektbeskrivelse Brændgårdskolen