Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

55. Studietur til Schweiz

Sagsnr.: 24.10.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Studietur til Schweiz

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med det treårige tværfaglige projekt Industrien som Karrierevej, deltog en gruppe skoleledere, embedsmænd, Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande samt Herningsholm Erhvervsskole i en studietur til Schweiz i september 2015, med det formål at blive klogere på hvorfor ca. 60 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse efter endt grundskole. Børne- og Familieudvalgets studietur i foråret 2016 gik ligeledes til Schweiz med bl.a. dette formål.

Sagsfremstilling

I Danmark i almindelighed og i Herning i særdeleshed mangler vi kompetente faglærte. Vi mangler unge der vil erhvervsskolevejen. Nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at i perioden fra 2013 til 2016 er der sket en stigning i andelen af unge, der vælger denne vej idet udviklingen er gået fra ca. 13 % i 2013 til 24 % i 2016, for Herning Kommune. Vi har fået en erhvervsskolereform, en folkeskolereform og en vejledningsreform, og sammen med en række lokale initiativer, synes dette at have hjulpet, således at vi nu ser en begyndende tendens til en svag stigning i ansøgerandelen til erhvervsuddannelserne. Status appellerer dog stadig til, at blikket løftes og der ses på, hvad de fx gør i Schweiz, hvor ca. 60 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse, og dette samtidig med (eller måske i kraft af) at nationen er konkurrenceførende inden for erhverv som fx industri og teknologi.

 

Med dette afsæt drog 18 repræsentanter fra folkeskoler, forvaltning, Erhvervsråd Herning og Ikast-Brande samt Herningsholm Erhvervsskole til Schweiz under projektet ”Industrien som Karrierevej”, der netop er et af de lokale initiativer i Herning Kommune. Børne- og Familieudvalget drog ligeledes til Schweiz i foråret 2016 for både at lære mere om, og sætte fokus på betydningen af, at ruste vores unge mennesker til at træffe et oplyst og velkvalificeret valg af ungdomsuddannelse. På begge ture fik deltagenre inspiration til med hjem til, hvad vi måske kan arbejde videre med, hvis vi vil prøve at lære noget af Schweiz.

 

Vores program var sammensat af besøg hos:

-       Erhvervsskolen Rapperswill

-       Den højteknologiske virksomhed Geberit

-       Brancheorganisationen Swissmem

-       Sekundarschule Eschlikon, som er en folkeskole.

 

Hvert besøg efterlod indtryk og aftryk, som vi kan lade os inspirere af. På mødet vil udvalgte skoleledere deltage og komme med deres bud på, hvad de fik ud af turen, og som de bl.a. tager med sig ind i arbejdet med overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse for både deres skole samt for skolevæsnet i hele Herning kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Studieturen til Schweiz drøftes med fokus på hvad vi I Herning Kommune kan lære af Schweiz i forhold til, at forberede vores unge mennesker på at træffe valg af ungdomsuddannelse.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Drøftet.