Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

68. Ansøgning fra Gullestrup Skole om kortere skoledag for specialklasseelever 2016-17

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Gullestrup Skole om kortere skoledag for specialklasseelever 2016-17

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Gullestrup Skole fik på Børne- og Familieudvalgets møde den 10. februar 2016 godkendt skolens ansøgning om kortere skoledag på 3 ugentlige timer for specialklasseleverne i 4. - 6. klasse for den resterende del af indeværende skoleår. Gullestrup Skole ansøger om forsat dispensation for skoledagens længde i skoleåret 2016/17.

Sagsfremstilling

Gullestrup Skole ansøger om fortsat at benytte muligheden i Folkeskoleloven om at gøre skoledagen kortere for specialklasseeleverne i 4. - 6. klasse, således at skoletiden nedsættes til 30 timer i stedet for 33 timer pr. uge.

 

Den kortere skoleuge har kun været gældende i kort tid, og derfor er det også svært allerede nu at evaluere effekterne. Skolen oplever dog, at de kortere skoledage øger elevernes trivsel, og de problematikker eleverne har, er ikke længere så tydelige sidst på skoledagen som tidligere.

 

Ansøgningen har været forelagt skolebestyrelsen der bakker op om ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Gullestrup Skole på 3 ugentlige timer for specialklasseelever imødekommes for skoleåret 2016-17.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Ansøgning fra Gullestrup Skole om kortere skoledag for specialklasse 2016-17