Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

72. Orientering vedr. ansøgning om flytning af 6. klasse på Aulum-Hodsager Skole

Sagsnr.: 17.02.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering vedr. ansøgning om flytning af 6. klasse på Aulum-Hodsager Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Aulum-Hodsager Skole ansøger om tilladelse til at skolens elever i Hodsager flyttes til afdelingen i Aulum efter 5. klassetrin. Børne- og Familieudvalget får forelagt ansøgningen til orientering.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Aulum-Hodsager Skole søger om, at skolens elever på afdelingen i Hodsager kan overflyttes til afdelingen i Aulum efter 5. klasse gældende fra skoleåret 2016-17.

 

Ansøgningen begrundes i at drive to afdelinger med et højt fagligt og pædagogisk niveau, som til trods for forskelligheder er to ligeværdige og bæredygtige tilbud samt at levere et skoletilbud til alle elever, så de kan blive så dygtige som muligt.

 

Endvidere ønsker Aulum-Hodsager Skole at tilbyde alle elever den samme undervisning i blandt andet fysik/kemi og madkundskab, hvilket skolebestyrelsen finder bedst kan lade sig gøre, hvis alle 6. klasses elever undervises på afdelingen i Aulum.

 

Desuden vil en flytning af 6. klasse efter skolebestyrelsens skøn give bedre sociale muligheder for lejrskolen i 6. klasse.

 

Skolebestyrelsen understreger, at ansøgningen ikke skal ses som et forsøg på at lukke skolens afdeling i Hodsager etapevis.

 

Forligskredsen har imødekommet bestyrelsens ønske om overflytning af 6. klasse fra afdelingen i Hodsager til afdelingen i Aulum, hvorfor Børne- og Familieudvalget får forelagt ansøgningen til orientering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

  • Ansøgning