Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

71. Godkendelse af reviderede vedtægter for Herning Krisecenter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-452-06 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af reviderede vedtægter for Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Reviderede vedtægter for Herning Krisecenter fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Krisecenters vedtægter er ændrede efter anmodning fra Socialtilsyn Midt. Ændringerne er godkendt af Herning Krisecenters generalforsamling.

 

Der er ændret følgende:

 

Den tidligere § 3 er slettet. Den lød således:

§ 3. Særlige forhold vedrørende anonymitet og registrering.

Stk. 1. Bortset fra daglig beboerfortegnelse, må registrering og journalisering, der kan identificere den enkelte bruger, ikke finde sted.

 

§ 11 er tilskrevet, da der ifølge Lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2 og nr. 5 skal oplyses Herning Krisecenters egenkapitals størrelse ved oprettelse, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller værdier), samt regler for hvorledes tilbuddet skal forholde sig med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede vedtægter for Herning Krisecenter godkendes.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Vedtægter Herning Krisecenter 2016