Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

66. Materiale til budget 2020: Mål, driftsbemærkninger og ændringsskemaer

67. Budgetoverholdelse serviceområde 16 Børn og familie

68. Genoptagelse af beslutning vedrørende organisering af fritidstilbud ved Åmoseskolen

69. Beslutning om overgangsordning ved nye skoledistrikter i Tjørring

70. Orientering om forkortelse af skoledagen i indskolingen

71. Godkendelse af implementeringsplan for Bedre fordeling i daginstitutioner

72. Godkendelse af implementeringsplan for Obligatorisk læringstilbud til 1-årige

73. Godkendendelse af nye retningslinjer for pladsanvisning

74. Orientering om øget pasningsbehov i special-SFO

75. Dagsorden til Samrådsmødet

76. Orientering om sorgindsats i skole og dagtilbud

77. Dialog om meningsfuld anvendelse af læringsplatformen

78. Orientering om status på Aula projekt

79. Orientering om proces og udbud vedr. renovering af Gl. Skolevej 76 til UNG Herning

80. Sundhedsplejens konsultationer til flergangsfødende

81. Ansøgning om anlægsbevilling til legeplads ved Åmoseskolen

82. Ansøgning om anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af daginstitutionen Molevitten

83. Ansøgning om udvidelse af vuggestuepladser ved Børneliv og Skalmejegården

84. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

85. Kapacitetstilpasning

86. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer