Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

83. Ansøgning om udvidelse af vuggestuepladser ved Børneliv og Skalmejegården

Sagsnr.: 28.03.04-P21-1-19 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om udvidelse af vuggestuepladser ved Børneliv og Skalmejegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Daginstitution Børneliv og Skalmejegården i distrikt 5 - Sunds, ansøger om udvidelse af vuggestuepladser.

Sagsfremstilling

Ansøgningerne om udvidelse med i alt 18 vuggestuepladser i distrikt 5 fordeles således:

 

Skalmejegården:

Skalmejegården ansøger om udvidelse med 6 vuggestuepladser. Udvidelsen kan ske i nuværende lokaler. Det er således ikke nødvendigt med bygningsmæssige tilpasninger.

 

Daginstitution Børneliv:

Børneliv ansøger om udvidelse med 12 vuggestuepladser, herunder etablering af vuggestue afdeling i Sunds. Institutionens nuværende vuggestue med 16 pladser er placeret i Ilskov. Udvidelsen vil kræve en ombygning af afdelingen i Sunds.

 

De i alt 28 vuggetuepladser forventes fordelt med 20 pladser i Børnelivs afdeling i Ilskov og 8 pladser i Sunds.

 

Kommunale Ejendomme er på nuværende tidspunkt ved at undersøge omfaget af ombygningen i Børnelivs afdeling i Sunds.

Økonomi

I henhold til Børneliv vides økonomien i ombygningen ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget tager orienteringen om ansøgningerne om udvidelse af vuggestuepladser til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder et samlet overblik over kapacitet, behov og ønsker i Sunds for så vidt angår vuggestuepladser.

Bilag

  • Kvartalsrapport og børnetalsprognose