Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2019
Mødested: Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, Herning

Dagsordenpunkter

78. Orientering om status på Aula projekt

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Orientering om status på Aula projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Mortensen

Sagsresume

Aula bliver den nye kommunikationsplatform på skole- og dagtilbudsområdet, som vil give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud.

 

Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 93 kommuner. Aula kommer i drift i skolerne efter sommerferien 2019.

 

Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Aula gik tidligere under navnet Samarbejdsplatformen. Brugerportalinitiativet udspringer af en aftale imellem forligspartiernes "Aftale om et fagligt løft" samt KL's projekt om kommunikation og vidensdeling på folkeskole- og dagtilbudsområdet.

 

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn- og Familieudvalget om status på implementering af Aula i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Implementeringen af Aula er i fuld gang og kører efter den tidsplan, der er lagt.

 

Aula-projektet er nu i sidste fase, inden elever og forældre gives adgang 1. august 2019. Skolerne har arbejdet på højtryk med at rydde op i Skoleintra og bygge såvel Aula som nye hjemmesider op, i forberedelse på dette.

 

Næste skridt er at foretage årsrul, således at elever placeres korrekt i Aula og skolernes udvalgte data føres fra Skoleintra i Aula.

 

Samtidig med, at skolerne tager Aula i brug, vil både nuværende og kommende SFO'er skulle benytte Aula. For de nye SFO'er betyder det et skifte fra kommunikationsplatformen NemBørn/MitBarn, hvilket oprindelig var en del af det samlede dagtilbudsområdes overgang til Aula i 2020.

 

Det arbejdes på at sikre, at kommunikation til og med forældre vil forløbe gnidningsfrit i Aula. Dog vil der være nogle arbejdsgange og veje, der skal gentænkes, og det vil kræve tilvænning og nye rutiner i den daglige kommunikation for alle parter.

 

I forbindelse med at komme i drift efter sommerferien kan det på nuværende tidspunkt nævnes to udfordringer for projektet, som er af teknisk karakter:

  • Skoler med strukturændringer i det kommende skoleår (fusioner, sammenlægninger) har vist sig at være vanskelige at håndtere. Det skyldes, at Aula ikke kan bygges op på den kommende (ny) struktur. Kombit er bekendtgjort med problemsstillingen siden starten af 2019 og arbejder på at finde en løsning.
  • På SFO siden er udfordringen, at det landsdækkende Aula projekt ikke er parat til at håndtere data (på børnene) fra andre kilder end SkoleIntra. Udfordringen medfører en manuel håndtering af data på Herning Kommunes SFO'er. Det arbejdes på at være klar 1. august.

 

Endvidere bør bemærkes et fokuspunkt i forhold til at bruge Aula som intern samarbejdsplatform. Det er utilfredshed med, at de løsninger som SkoleIntra tilbød, ikke er til stede i Aula.

 

Der er potentiale i Aula for videreudvikling. Men det vil blive indarbejdet løbende og ikke være til rådighed, når det tages i brug 1. august 2019. I projektet arbejdes på at vejlede skolerne om, hvordan disse udfordringer kan håndteres med udgangspunkt i den samlede programpakke, der er tilgængelig.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.