Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

21. Orientering: Sverigesprogrammet

22. Ny struktur for Tandplejen

23. Orientering: Tandsundhed 2013

24. Timetallet i skoler med takstfinansierede tilbud

25. Bustoppested Tjørring Skole

26. Skolebuskørsel til Hammerum Skole

27. Heldagstilbud i modtageklasserne på Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen

28. Kulturbus - Pilotprojekt fra HEART

29. Evaluering af ny svømmeordning i folkeskolen

30. Orientering om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune

31. Skærpet tilsyn

32. Orientering: Ændring af børnetallet for den private institution Børnehaven Asylet

33. Personalenormering i Børne- og Familierådgivningen

34. Budget 2015 - perspektivnotater Børn og Unge

35. Opfølgning mål 2013 og udkast til mål 2015-2018

36. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer, åbne

37. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer