Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

23. Orientering: Tandsundhed 2013

Sagsnr.: 29.15.04-P05-1-14 Sagsbehandler: Shahram Khorami  

Orientering: Tandsundhed 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes såkaldte SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er helt i top.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau.
 
19.970 børn og unge (0-18 år) i Herning Kommune danner grundlag for sundhedstallene i 2013. Indberetningsprocenten har været på 85% på de lovpligtige årgange.
Alle børn og unge er set til tandeftersyn ca. hver 14. måned.

Rapporten viser tabeller og kurver over Herning Kommune, sammenligning med SCOR-tal i Herning, landet og Region Midt, og mål for tandsundhed i 2017 er indsat.
 
For de 0 til 10-årige (mælketænder) er tandsundheden i Herning Kommune Kommune igen i 2013 bedre end på landsplan og på niveau eller pænere end Region Midt.

For de 6 til 18-årige (blivende tænder) er der i 2013 en rigtig fin tandsundhedsfremgang, og Herning Kommunes tal er i 2013 bedre end på landsplan og pænere end Region Midt.
 
I 2013 forlod 44 % af de 18-årige tandplejen uden huller, hvilket er en forbedring af resultatet på 7 %-point sammenlignet med tallene fra 2012 på 37 %.
 
Gennemsnits cariestilvækst for aldersgruppen 6-18 år er den laveste nogensinde, helt nede på 0,15 i 2013, i 2012 var tilvæksten på 0,17.
 
Antallet af risikobørn for aldersgruppen 10-17 år (DMFS > 8) er faldet igen i 2013 til 212, i 2012 var antallet 276.


Gruppen af risikobørn (10-17 år) er halveret i løbet af 5 år. Fra 423 i 2008 til 212 i 2013.
 
Der er fortsat fokus på at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

  • SCOR 2013