Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

35. Opfølgning mål 2013 og udkast til mål 2015-2018

Sagsnr.: 00.32.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Opfølgning mål 2013 og udkast til mål 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal inden den 2. juni fremsende forslag til budget 2015-2018. Som del af budgetmaterialet for 2015 skal indgå forslag til mål og indsatsområder for budget 2015 - 2018. Børne- og Familieudvalget skal i den forbindelse have en orientering omkring målopfølgningen for 2013 samt tage stilling til målformulering for budget 2015.

Sagsfremstilling

Jf. Regnskabsvejledningen for 2013 samt budgetvejledningen for 2015-2018 skal målopfølgningen for 2013 behandles i de enkelte udvalg og sagen skal indgå i forårsbudgetkonferencen. Børne- og Familieudvalget skal endvidere indlede drøftelser omkring mål og indsatsområder for kommende budgetår.

 

 Som afsæt for drøftelserne omkring udkast til mål for 2015-2018, vedlægges endvidere de gældende mål for 2014. Det foreslås at de udarbejdede mål for 2014, som planlagt løber videre i 2015. I forbindelse med vedtagelse af målene for 2014 blev det ligeledes besluttet, at målarbejdet i hele Børn og Unge i de kommende år skal have sit fokus i 2 målspor: 

  • 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse

  • Flere skal inkluderes i normalmiljøet

 

Vedlagt: Målopfølgning 2013, Mål 2014 samt Udkast til mål 2015

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at målopfølgning for 2013 tages til efteretning
at udkast til mål 2015 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Målopfølgning 2013 taget til efteretning og udkast til mål 2015 godkendt.

Bilag

  • Opfølgning mål 2013 SO 10 og SO 12
  • Opfølgning mål 2013 SO 16
  • Mål budget 2014 - 2017, SO 10+12
  • Mål budget 2014 - 2017, SO 16
  • Udkast til mål 2015 for SO 10 og SO 12
  • Udkast til mål 2015 for SO 16