Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

34. Budget 2015 - perspektivnotater Børn og Unge

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2015 - perspektivnotater Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren 2015-2018 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotaterne indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

I følge budgetproceduren for 2015-2018 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod første budgetkonference afslutte det forgangne år og indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2015.

 

En del af dette arbejde er at få afdækket og udnyttet de potentialer, der måtte være for effektiviseringer samt at få håndteret væsentlige budgetproblemstillinger.  
 
Arbejdet er opsamlet i såkaldte perspektivnotater for hvert serviceområde. Perspektivnotatet har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2015 og indgår i materialet til første budgetkonference. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at perspektivnotaterne for serviceområderne 10, 12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder i budgetmaterialet til budgetkonference.

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Perspektivnotat SO10 og SO12
  • Perspektivnotat SO16