Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

76. Budgetopfølgning 31. marts 2016, Børn og Unge

77. Budget 2017-2020, Børn og Unge

78. Forslag til ændringer i landdistriktspolitikken

79. Midtjyllands Kristne Friskole søger om oprette af privat institution

80. Ansøgning om weekend åbent i daginstitution Galaxens special afdeling

81. Frigivelse af midler til kompetenceudvikling - Sang, bevægelse og læring

82. Ansøgning fra Lundgårdskolen om kortere skoledag for modtageklasser

83. Ansøgning fra fællesbestyrelsen på Haderup Skole om kortere skoledag

84. Ansøgning fra Tjørring Skole om kortere skoledag for modtageklasser

85. Ansøgning fra Brændgårdskolen om kortere skoledag

86. Ansøgning fra Skalmejeskolen om kortere skoledag

87. Ansøgning fra Hammerum Skole om kortere skoledag

88. Ansøgning fra Kibæk Skole om kortere skoledag

89. Ansøgning fra Vinding Skole om kortere skoledag

90. Ansøgning fra Højgårdskolen om kortere skoledag

91. Ansøgning fra Lundgårdskolen om kortere skoledag

92. Ansøgning fra Sdr. Felding Skole om kortere skoledag

93. Ansøgning fra Herningsholmskolen om kortere skoledag

94. Orientering om projektansøgning til tidlig opsporing i dagplejen

95. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

96. Orientering om overgang fra helhedstilbud

97. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer