Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

95. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

  • Opfølgning på mødet 16. marts 2016 hvor Helen Sørensen, Herningegnens Lærerforening deltog, og hvor udvikling af sygefravær blev drøftet. Drøftelse og status ved HR-afdelingen. Michael Hjorth Poulsen, HR, deltager under punktet
  • Til orientering skifter Vinding børnehave i forbindelse med at de får en vuggestuegruppe, deres navn til: Vinding Børnehus. Ændringen vil ske i forbindelse med gruppens opstart - senest 1. august 2016
  • Kørselsudbud

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Holdningsmarkører - GODKENDT VERSION 2015.12.15
  • Holdningsmarkører - grundfortælling endelig version