Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

96. Orientering om overgang fra helhedstilbud

Sagsnr.: 17.03.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om overgang fra helhedstilbud