Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

78. Forslag til ændringer i landdistriktspolitikken

Sagsnr.: 00.00.00-P19-6-16 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til ændringer i landdistriktspolitikken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet reviderede i 2011 den gældende landdistriktspolitik. Landsbykontaktudvalget har med udgangen af 2015 gennemgået politikken og den tilhørende handlingsplan med henblik på revision i forhold til den kommende revision af kommuneplanen. Landsbykontaktudvalgets forslag til rettelser fremsendes hermed til høring i fagudvalgene, med henblik på kommentarer til de for fagudvalget relevante afsnit. Fagudvalgenes kommentarer vil indgå i det samlede forslag til landdistriktspolitik, der fremsendes til byrådet.

Sagsfremstilling

Landsbykontaktudvalget har gennemgået den eksisterende landdistriktspolitik og fremsender forslag til rettelser. Forslag til rettelser er markeret med rød og grøn tekst. Rød tekst er tekst, der foreslås fjernet og grøn tekst er forslag til ny tekst.

For Børne- og Familieudvalgets område er der ændringsforslag til forslaget til politik til side 7 vedrørende børnepasning og handlingsplanen side 5 om stier til nye skoler ved skolenedlæggelser.

Side 2 og side 13 retter sig mod alle fagudvalg, da det handler om forudgående høringer samt ønske om større bevågenhed i den kommunale administration.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til de foreslåede ændringsforslag.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Handlingsplan2015-18
  • Landdistriktspolitik 2015