Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

80. Ansøgning om weekend åbent i daginstitution Galaxens special afdeling

Sagsnr.: 28.06.00-P21-2-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om weekend åbent i daginstitution Galaxens special afdeling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den selvejende daginstitution Galaxen, beliggende i Brændgård skoledistrikt i Herning søger om udvidelse af deres åbningstid i deres specialgruppe, således de kan holde åbent ca. 22 weekender om året.

Sagsfremstilling

Galaxen er en selvejende institution beliggende i Brændgård skoledistrikt i Herning. De er normeret til at modtage vuggestue- og børnehavebørn samt en specialgruppe på op til 21 børn i alderen 0 - 6 år.

 

De søger om udvidelse af deres åbningstid for børnene i specialgruppen gældende fra 1. august 2016 og foreløbig som et 2 årigt projekt frem til 30. juni 2018. De ønsker åben i ca. 22 weekender om året, med en åbningstid fra kl. 9 - 16 lørdag og søndag. De vil kunne rumme 4 - 6 børn pr. dag.

 

Institutionen ser ikke mulighed for at børn og personale kan overnatte i deres nuværende lokaler. De håber dette kan blive tilgodeset i den fremtidige bygning til Galaxen.

 

Institutionen begrunder bl.a. deres ansøgning med følgende:

  • Der kan opstå udfordringer om forældrerollen i forhold til barnet med særlige behov - men også i forhold til forældrerollen for søskende m.v.
  • Skabe øget trivsel os de enkelte familier. Det giver mulighed for at skabe rum til at lade op eller deltage i aktiviteter, hvor barnet med særlige behov ikke synes at kunne deltage.
  • De ønsker at skabe et weekend tilbud, som er trygt for både forældre og børn. Personalet kender barnet og forældrene og barnet kender personalet. Og de vil kunne skabe en struktur som udspringer i den pædagogik barnet trives med i hverdagen.
  • De vil skabe hjemmelig hygge og andre aktiviteter end i hverdagen, således weekenden bliver anderledes end dagtilbuddet.

 

Institutionen lægger op til en midtvejsevaluering i efteråret 2017 - f.eks. i form af brugerundersøgelser/fokusgruppeundersøgelse e.l. Ligesom ordningen skal evalueres til slut med henblik på at afdække, om det er en brugbar model, der bl.a. sikrer tilfredshed hos brugerne.

 

Center for Børn og Læring har haft Galaxens ansøgning til udtalelse hos Center for Børn og Forebyggelse, da det er dette center der bevilliger og betaler for aflastningstilbud.

 

Center for Børn og Forebyggelse vurderer, at de ikke har behov for sådan et tilbud. Dette skal også ses i lyset af de store omlægninger centret er i gang med lige nu, og der er ikke de økonomiske muligheder på nuværende tidspunkt.

 

Økonomi

Galaxen har opstillet følgende udgifter for ordningen:

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen, da det vurderes, at der ikke er behov og økonomisk mulighed for et sådan tilbud på nuværende tidspunkt.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilling godkendt, idet det bemærkes at området undersøges nærmere i forhold til alternative aflastningsformer.

Bilag

  • Ansøgning fra Galaxen