Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

83. Ansøgning fra fællesbestyrelsen på Haderup Skole om kortere skoledag

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra fællesbestyrelsen på Haderup Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger fællesbestyrelsen ved Haderup Skole om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

  • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
  • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
  • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Haderup Skole ansøger om at nedsætte elevernes ugentlige mødetid med 2 lektioner i 0. - 9. årgang.

Økonomi

Skolen er opmærksom på at omlægningen ikke må medføre et øget pasningsbehov, ikke må betyde omlægning af buskørsel og ikke må påføre forældrene udgifter.

 

Skolen er på grund af beliggenhed udfordret på bustransporten og erkender, at en godkendelse af ovennævnte vil betyde ændringer i bustiderne på 2 afgange og det vil også betyde behov for åbent i fritidsdelen 2 x 45 minutter mere ugentlig.

 

TIl trods for dette vælger Haderup Skole at ansøge, da skolen mener, at også eleverne på Haderup Skole skal have mulighed for omlægning af undervisningstiden.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag på dispensationsansøgningen fra Haderup Skole og Børnehus med henvisning til, at omlægningen vil påføre øgede udgifter for forældrene og omlægning af buskørsel
at det pædagogiske indhold i dispensationsansøgningen indgår i en generel drøftelse mellem Haderup Skole og Børnehus og Center for Børn og Læring med henblik på at udarbejde en samlet udviklingsplan for skolen.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Dispensationsansøgningen godkendt på baggrund af indsendte præcisering af ansøgningen. Vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

  • Udviklingsplan - Haderup Skole
  • Ansøgning om kortere skoledage
  • Tillæg til ansøgning