Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

87. Ansøgning fra Hammerum Skole om kortere skoledag

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Hammerum Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Hammerum Skole om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

  • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
  • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
  • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Hammerum Skole ansøger om at nedsætte den ugentlige skoletid for 4.- 9. årgang med 1 time i skoleåret 2016-17.

 

Den fler-lærerordning skolen kan etablere med en nedsættelse af elevernes samlede skoletid vil tilgodese elever med dysleksi.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra bestyrelsen ved Hammerum Skole imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilling godkendt, idet det forudsættes at alle ressourcer anvendes på årgangen.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

  • Ansøgning fra Hammerum Skole 16 04 25 Ansøgning §16b