Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

18. Sundhed og Trivsel blandt børn og unge

19. Budget 2022-2025 perspektiver

20. Drøftelse af input og inspiration fra Børn og Ungetopmødet

21. Godkendelse af reviderede vedtægter for Herning Krisecenter

22. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om bedre overgang fra STU

23. Godkendelse af fordeling samt indtægts- og udgiftsbevilling vedr. midler til generelt løft af folkeskolen i 2021

24. Godkendelse af afprøvning af ny prøveform i naturfag på Vildbjerg Skole

25. Orientering om ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet

26. Orientering vedr. Tour de Bestyrelse

27. Orientering om ændring i ejerforholdet for Vildbjerg Skole

28. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

29. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer