Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

28. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

  • Status på håndtering af COVID-19 i Børn og unge.
  • Tandplejen: orientering om flytning af genbrugeligt inventar m.v. fra Sønderagerklinikken til Lind.
  • Opfølgning på drøftelsen af Tilsynsenhedens rapport på sidste Børne- og Familieudvalgsmøde (punkt 9).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.