Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 9. juni 2021
Mødested: Broen - Ekstraordinært udvalgsmøde

Dagsordenpunkter

69. Ny Herningsholmskolen - byggeprogram

70. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

71. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer