Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 9. juni 2021
Mødested: Broen - Ekstraordinært udvalgsmøde

Dagsordenpunkter

71. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer