Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 9. juni 2021
Mødested: Broen - Ekstraordinært udvalgsmøde

Dagsordenpunkter

70. Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

  • Status på aftalen af 1. juni om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdomsuddannelsen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.