Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 2. september 2014
Mødested: B2.01 Ekstraordinært møde

Dagsordenpunkter

114. Decentral struktur for folkeskoler og daginstitutioner