Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Revision af ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

2. Ændring af anvendelse af tidligere frigivet beløb ved Bøgehuset, Børnegården

3. Ansøgning fra Børneskolen Bifrost om tilskud til førskoletilbuddet Bikuben efter Dagtilbudslovens §19, stk. 5

4. Normering af dagplejepædagogerne

5. Fælles bestyrelse for skole og institution

6. Linjer i udskolingen - Lind Skole

7. Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2012/13

8. Tosprogsstatistik skoleåret 2011/12

9. Forøgelse af timetallet i overbygningen i h.t. budgetforliget i september 2011

10. Høringssvar vedr. ny svømmeordning i Herning Kommune

11. Reviderede servicestandarder for det specialiserede socialområde for børn og unge

12. Etablering af MultifunC-institution i samarbejde mellem Region Midtjylland og Herning og Aarhus Kommuner

13. Budget 2012 for AOF og FOF vedrørende specialundervisning for voksne

14. Tilpasning af normering og oprettelse af nye tilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder indgåelse af lejeaftale

15. Sundhedsaftale 2011 Hjerneskadeområdet

16. Anlægsregnskab vedr. udearealer og legepladser

17. Anlægsregnskab vedr. diverse aktivitetsredskaber

18. Anlægsregnskab for Vildbjerg Ny Skole

19. Anlægsregnskab vedr. Renovering af Gjellerupskolens hovedvarmeledning

20. Anlægsregnskab vedr. Nørgaard/Fritidsgården

21. Rammeaftale 2013

22. Evt./meddelelser fra udvalget medlemmer