Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Høringssvar vedr. ny svømmeordning i Herning Kommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-363-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Høringssvar vedr. ny svømmeordning i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Susanne Lorentzen

Sagsresume

Forslag til ny svømmeordning i Herning Kommune blev behandlet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 26. oktober 2011.

 

Det blev på mødet belsuttet, at forslaget blev sendt til høring i Skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 30 høringssvar fra Skolebestyrelserne.


Ca. halvdelen af skolerne tilslutter sig forslaget, hvorimod den anden halvdel enten stiller sig skeptiske eller ikke ønsker den nye svømmeordning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til ny svømmeordning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Forslaget til ny svømmeordning afprøves på forsøgsbasis på et mindre antal skoler, hvorefter erfaringer evalueres efter 1 år. Skolernes Idrætsudvalg anmodes om at bidrage med sin vurdering af forslaget til ny svømmeordning.

Bilag

  • Høringssvar ny svømmeordning