Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

8. Tosprogsstatistik skoleåret 2011/12

Sagsnr.: 17.15.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Tosprogsstatistik skoleåret 2011/12

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Thomsen

Sagsresume

Tosprogsstatistik 2011/12

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring har udarbejdet statistik over udviklingen af tosprogede elever i Herning Kommune fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2011/12

 

Derudover viser statistikken antallet af tosprogede elever og deres fordeling på nationaliteter, skoler, klassetrin og adresser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager statistikken til efterretning.

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Statistik for tosprogede elever i Herning Kommune 1112
  • Normalklasser på udvalgte skoler